TechAir PUV (Powerline Utility Vehicle) er norskutviklet teknologi for kostnadseffektivt vedlikehold og presis tilstandskontroll av kraftlinjer. Den ubemannede multiverktøyroboten er AUS-testet av SINTEF og representerer en helt ny standard for sikkerhet og kraftøkonomi.

Bedre nettnytte

ØKT SIKKERHET

Uoppdagede svakheter på linje kan forårsake naturskader og ulykker. Vår PUV gir presis tilstandskontroll uten behov for personell i høyden.

PRESIS KARTLEGGING

Avansert teknologi viser tilstand på linjene meter for meter med røntgen og nærfoto, og utfører montasjesarbeid dokumentert med korrekt moment, bilde, etc.

BEDRE ØKONOMI

Nøyaktig predikering av vedlikehold og faktisk innsikt om linjenes tilstand optimaliserer investeringer og kan øke kapasitet.

Fremtidens kraftbehov krever trygge og forutsigbare linjer. 

TechAir PUV gir nettselskaper unik innsikt i kraftlinjenes tilstand. Vår ubemannede robot utfører vedlikehold og foretar kritiske målinger. Ny teknologi gjør det nå mulig å øke kapasiteten og forlenge levetiden på driftssikre kraftlinjer.

Tilstandskontroll og vedlikehold med TechAir PUV gir betydelige besparelser og fjerner behovet for kostbare og risikofylte manuelle operasjoner, og kan hindre ulykker ved at tekniske feil oppdages tidligere.

Mer om teknologien

Samarbeidspartnere