Det er imponerende å se hva TechAir får til. Dette er fremtidens vedlikehold og tilstandskontroll.

Magne Runde, SINTEF

La TechAir bli en del av ditt vedlikeholdsregime. Det vil optimalisere dine investeringer gjennom mer presis estimering av levetid på kraftlinjene. Kontakt oss for gjennomgang av mulighetene. 

Din forespørsel

Slik virker TechAir PUV


1


TechAirs PUV løftes og plasseres trygt på linja av helikopter eller kran.

2


Multiverktøyroboten kontrollerer systematisk med digitalt røntgen, video og utfører vedlikehold/montasje.

3


Kraftlinjene dokumenteres med GPS-posisjon og tidsangivelse i detaljert sluttrapport.

TechAir PUV

Utviklet og designet i samarbeid med norske engineering- og automasjonsselskap. PUV’en er sammenstilt og utprøvd hos TechAir og gjennom diverse prosjekter hos norske nettselskap.

Vi hjelper nettselskap i hele Norge

Aldri før har nettselskapene mer presist kunnet estimere levetid på linjer og drive vedlikehold på en sikrere måte. Vi utvikler stadig nye applikasjoner til vår PUV og i dag kan vi bistå med følgende:

  • Inspeksjon av line og lineskjøter. Visuelt, Røntgen, SINTEF tilstandsmåling
  • Reparasjoner og vedlikehold med robotiserte verktøy.

Kontakt oss for å diskutere oppgaveforslag.

Din Forespørsel

En sikrere, mer bærekraftig og lønnsom fremtid for nettselskapene. 

TechAir PUV gjennomfører svært viktige tjenester som sikrer bedre kapasitetsutnyttelse, sparer kostnader og utsetter store investeringer for nettselskapene.

I samarbeid med blant annet SINTEF og Statnett videreutvikler vi løsninger for å inkludere disse tjenestene:

  • Inspeksjonsrigg – er en modulbasert rigg som kan mobiliseres med diverse sensorer til inspeksjon og tilstandskontroll. Eksempler på sensorer er røntgen, strømpulsmåler og MRT.
  • Duplexrigg – denne riggen blir utviklet og produsert i 2023. Arbeidsoppgavene til denne vil bla. være utskifting av avstandholdere og tilstandskontroll av lineskjøter.
  • AUS-prosedyrer – vi har gjennomført omfattende og vellykkede AUS-tester hos SINTEF Energy Lab. Techair jobber nå sammen med Statnett for å få godkjente operative prosedyrer for AUS-arbeid.
  • Montasjearbeid – flymarkører, vibrasjonsdempere, rephylser, etc.