Trond Alstadheim, gründer av TechAir PUV

Trond Alstadheim tok sin lange erfaring fra vedlikehold og reparasjoner i utilgjengelige omgivelser og drivkraft innen sikkerhet til tegnebordet, og opp i luften.

Kombinasjonen pilot av undervannsroboter i subsea-industrien og helikopterpilot for operasjoner på kraftlinjer, dannet grunnlaget for TechAir. Alstadheim så at inspeksjon og vedlikehold på kraftlinjer kunne gjøres tryggere og mer presist med nye løsninger inspirert av subsea-teknologi.

Tankegangen for utviklingen av verdens første ubemannede multiverktøy-robot (PUV – Powerline Utility Vehicle) har gjennomgående vært å redusere risiko for ulykker og samtidig gi nettselskaper bedre beslutningsgrunnlag for investeringer i sitt linjenett.

Dette er grunnlaget for TechAir, som nå omfavnes av SINTEF, Statnett, Innovasjon Norge, Horizon Europe og nettselskapene i bransjen.

Siden 2017 har TechAir i samarbeid med SINTEF, Statnett, Forskningsrådet og med støtte fra Innovasjon Norge utviklet verdens første PUV (Powerline Utility Vehicle) – en banebrytende teknologi for inspeksjon og vedlikehold på kraftlinjer. Nå kan nettselskaper endelig få gode data og beslutningsgrunnlag om tilstand for å utføre vedlikehold uten å sende mennesker opp i høyden.

Kontakt oss

En liten revolusjon for kraftbransjen

For å redusere global oppvarming trenger verden enorme mengder ny grønn energi. Våre samfunn er koblet sammen med et omfattende og et livskritisk kraftnett, som er en viktig del av løsningen.

TechAir’s PUV er grundig testet på noen av de mest utilgjengelige kraftlinjene i Norge for noen av de største nettselskapene.

Selskapets innovative teknologi og vil gi tryggere fremtid for mennesker og natur. Samtidig vil det bety enorme besparelser på investeringer i kraftnettet.

Teknologi

Seal of Excellence – Horizon 2020

Seal of Excellence er et kvalitetsmerke som først ble introdusert under Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2014-2020).

Seal of Excellence tildeles prosjektforslag som er sendt inn under en Horizon Europe-utlysning og rangert over en forhåndsdefinert kvalitetsgrense, men som ikke ble finansiert av Horizon Europe på grunn av budsjettmessige begrensninger.

Kommisjonen viser med dette merket at den anerkjenner verdien av prosjektforslag og oppfordrer andre finansieringsorganisasjoner til å dra nytte av Horizon Europe-evalueringsprosessen.