Prosjekt

Vi har gjennomført en rekke prosjekter og piloter med SINTEF, Statnett, nettselskaper og entreprenører. Under er et lite utvalg av pågående og gjennomførte prosjekter.

IPN kontrakt med Forskningsrådet

Hovedpunkter i kontrakten:

 • Totalbudsjett 15 MNOK
 • Varighet til desember 2025
 • Hovedfokus er tilstandskontroll av lineskjøt
 • Utvikling av produkter i samarbeid med de fem største nettselskapene i Norge
 • Pilotprosjekter hos nettselskapene for datainnsamling og montasje
 • Stor fordel med tett samarbeid med de fire største nettselskapene i Norge

Lyse 2021

 • Gjennomført tilstandskontroll på lineskjøter ved Lysebotn for LYSE ELNETT
 • Identifiserte kritisk feiltilstand på lineskjøt
 • Lineskjøten måtte byttes før tillatelse av drift på kraftlinjen
 • Tilstandskontrollen hindret havari og strømbrudd til Sandnes

Arva 2021

 • Gjennomført tilstandskontroll på 2500m langt fjordspenn for ARVA
 • Tilstandskontroll med digital røntgen og video
 • Rapport på totalt 14 km linje vurdert av SINTEF
 • Kunden ARVA ønsker å utsette investering på 50 MNOK med 10 år

AUS-test SINTEF

AUS-prosedyrer – vi har gjennomført omfattende og vellykkede AUS-tester hos SINTEF Energy Lab. Techair jobber nå sammen med Statnett for å få godkjente operative prosedyrer for AUS-arbeid.

Pilotprosjekt/FoU for BKK

Tre piloter gjennomført i 2021:

 • Pilot 1: tilstandskontroll av fjordspenn​
 • Pilot 2: Funksjonstest av robotarmer: flymarkør, vibrasjonsdemper, etc.​
 • Pilot 3: Utskifting av flymarkører på kraftline

Forprosjekt for Statnett

Gjennomført SAT September 2020. Proof of concept på:

 • Fremdriftsystem
 • Digitalt røntgen
 • SINTEF strømpulsmåling/tilstandskontroll